KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 31 marca 2020, admin

Informacja ARMiR dla rolników dotycząca telefonów kontaktowych. Obszar załączników

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR
i jej pracowników ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR – jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami.
Biorąc pod uwagę powyższe w celu ułatwienia kontaktu beneficjentów z Biurem Powiatowym ARiMR w Krasnymstawie prosimy dzwonić na podane
poniżej nr telefonów:
W sprawie płatności obszarowych:
1. 82 562 90 14
2. 82 562 90 20
3. 82 562 90 16
W sprawie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, rolnictwa ekologicznego, zalesień oraz dobrostan zwierząt :
1. 82 562 90 06
W sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ewidencji
producentów:
1. 82 562 90 18