KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 21 lipca 2020, admin

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumenty pn. ,,Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Siennica Różana na lata 2020-2035”

OGŁOSZENIE
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumenty pn. ,,Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Siennica Różana na lata 2020-2035”

Wójt Gminy Siennica Różana zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Siennica Różana na lata 2020-2035” opracowanego w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii w sprawie projektu dokumentu Strategii”.
Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 21-07 2020 r. do dnia 10-08-2020 r. W tym okresie projekt dokumentu wraz z załącznikami dostępny będzie w:
1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
2. Stronie internetowej gminy Siennica Różana.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Urząd Gminy Siennica Różana.
Opinie i uwagi dotyczące projektu dokumentu można składać w następujący sposób:
1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: konsultacje@ekocde.pl (w tytule e-maila prosimy wpisać „SRE Siennica Różana”);
2. pocztą tradycyjną (z dopiskiem „SRE Siennica Różana”) na adres: Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana.
Wzór formularza konsultacyjny został dołączony do niniejszego ogłoszenia.
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie raportu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki:

1. Projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Siennica Różana na lata 2020-2035 – pobierz

2. Formularz konsultacyjny – pobierz

3. Zarządzenie Wójta Gminy Siennica Różana – pobierz