KATEGORIA: GOPS

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

GOPS


Opublikowano: 28 sierpnia 2020, admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej informuje, że prowadzi zapisy do otrzymywania POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej informuje, że prowadzi zapisy do otrzymywania POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 r.

Skierowania wydawane będą do 30.09.2020 r. w godz. 7.30 – 15.30

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (decyzja KRUS lub ZUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu). W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.
Kryteria uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:
1. Kryterium dochodowe:
– osoby samotnie gospodarujące 1402 zł
– osoby w rodzinie 1056 zł
2. Trudna sytuacja życiowa określona w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (82) 575-92-16 w godz. 7.30 – 15.30
Żywność będzie wydawana na terenie Gminy Siennica Różana