KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 7 września 2020, admin

Informacja o obradach sesji Rady Gminy Siennica Różana w dniu 11 września 2020 r.

Siennica Różana, dnia 4 września 2020 r.

 

I N F O R M A C J A

            Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. (piątek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Początek obrad godz. 10 00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 1. Informacja z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.
 1. Zamierzenia techniczne szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmin Siennica Różana dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2020/2021.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siennica Różana za rok szkolny 2019/2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siennica Różana w roku szkolnym 2020/2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Siennica Różana.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Siennica Różana.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do trzech lat.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do trzech lat.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do trzech lat.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy partnerskiej w celu opracowania i realizacji działań kluczowych pod nazwą „Utworzenie Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno – Spożywczego” w ramach aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w latach 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 roku.
 5. Informacja na temat postępu prac nad przygotowaniem Strategii Gminy Siennica Różana na lata 2021 -2027 z perspektywą do roku 2030.
 6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Banach