KATEGORIA: GOPS

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

GOPS


Opublikowano: 12 stycznia 2021, admin

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 500+ 2021/2022

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 500+ 2021/2022

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego składane drogą elektroniczną – przyjmowane są od dnia 1 lutego 2021 r.

 

Wnioski w wersji papierowej są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

 

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w czerwcu 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.