KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 13 stycznia 2021, admin

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2021

Informujemy, że w dniach od 1 do 28 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy Siennica Różana przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W roku 2020 LIMIT ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w roku 2020 została ustalona na 1 zł.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.;
  • zaświadczenie/dokument z ARMiR o ilości posiadanego bydła –  w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku  w odniesieniu do bydła;
  • oświadczenie rolnika indywidualnego ws. powierzchni gruntów rolnych, formy prawnej beneficjenta, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności (załącznik nr 1 do wniosku);
  • oświadczenie dzierżawcy w przypadku użytkowania gruntów na podstawie ustnej umowy dzierżawy (załącznik nr 2 do wniosku)– w przypadku jeśli taka dzierżawa ;

 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami dostępny
jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sienicy Różanej w zakładce „Dla mieszkańca” Referat finansowy- druki do pobrania oraz w Sekretariacie Urzędu.

 

Załączniki:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego – pobierz
  2. Oświadczenie Rolnika indywidualnego- pobierz 
  3. Oświadczenie dzierżawcy – pobierz
  4. Klauzula RODO – pobierz