KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 25 stycznia 2021, admin

Wścieklizna

Wścieklizna jest chorobą zakaźną zwalczaną z urzędu, na którą mogą zachorować wszystkie ssaki, w tym człowiek.

Źródło zakażenia : psy i koty!!! gryzonie, piżmaki, zajęczaki, jeże, kuny, wiewiórki, sarny, nietoperze

Do zakażenia dochodzi podczas pogryzienia przez chore zwierzę, lub gdy ślina chorego zwierzęcia dostanie się na uszkodzoną skórę lub błonę śluzową (skaleczenie, zadrapanie).

Obowiązek właściciela psów:

Art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (dz. U. z 2020r. poz. 1421)

  1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowi ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.
  2. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
  3. Szczepienia psów dokonuje lekarz weterynarii.
  4. Właściciel zaszczepionego psa otrzymuje zaświadczenie o przeprowadzonym szczepieniu oraz o dacie kolejnego szczepienia.

Kara: art. 85 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 1421)

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.