KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 10 lutego 2021, admin

PSZOK w Gminie Siennica Różana

Szanowni  Mieszkańcy!

W związku z dyskusją społeczną związaną z lokalizacją Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie naszej gminy, poniżej przekazujemy szereg informacji, które przybliżą Państwu znaczenie tego typu obiektu w gospodarce odpadami.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorządy obowiązek utworzenia samodzielnie bądź z innymi gminami punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów), które co warto podkreślić są tworzone dla mieszkańców. Na ich budowę można pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, co gwarantuje odpowiedni standard takiego obiektu               i wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę. Z doświadczeń wynika, że budowa małego PSZOKu, wyposażonego w niezbędne urządzenia, pochłonie ok. 200-500 tys. zł.

 

Czy warto mieć PSZOK w gminie? Tak, obiekt tego typu ma służyć mieszkańcom. PSZOK to nie wysypisko śmieci. PSZOK zastąpi organizowaną zbiórkę odpadów gabarytowych oraz niebezpiecznych czyli trafią tam odpady, które znajdują się na posesjach mieszkańców. Celem budowy PSZOKU jest zwiększenie poziomu odzysku selektywnego zbierania odpadów a w rezultacie obniżenie kosztów funkcjonowania całego systemu zbiórki odpadów komunalnych, ponieważ koszt utylizacji odpadów posegregowanych jest niższy niż odpadów zmieszanych. Drugi bardzo istotny cel to edukacja mieszkańców – szczególnie tych najmłodszych i wprowadzanie stałego nawyku na korzystanie z PSZOKu, tak abyśmy zostawili czyste środowisko dla następnych pokoleń. Dlatego często na terenie  PSZOKu  umiejcowiane są ścieżki edukacyjne, które mogą odwiedzać dzieci w trakcie lekcji szkolnych.

W skład PSZOK będzie wchodziło kilkanaście szczelnych kontenerów na odpady, które do tej pory były odbierane dwa razy w roku w ramach tzw. „gabarytów”. Odpady będą systematycznie odbierane, bezpośrednio po zapełnieniu kontenerów przez firmę wyłonioną w przetargu do obsługi systemu gospodarki odpadami .PSZOK będzie otwarty jeden dzień              w miesiącu i obsługiwany przez pracownika, który będzie nadzorował odbiór odpadów gabarytowych i niebezpiecznych od mieszkańców. Pracownik PSZOK wskazuje jedynie miejsce rozładunku, zarówno transportem jak i rozładunkiem odpadów mieszkaniec zajmuje się we własnym zakresie. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ilość dostarczonych odpadów i/lub ich skład (nietypowy dla gospodarstwa domowego) wskazuje na ich pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej.

Ze względu na rodzaj odpadów oddawanych do PSZOK nie należy się spodziewać przykrego zapachu lub gryzoni. Odpady typowe z gospodarstw domowych będą nadal odbierane na starych zasadach.

Bardzo istotna jest lokalizacja PSZOKu – powinien znajdować się on             w miejscu lub w pobliżu miejsca  które często odwiedzają mieszkańcy              w ramach zwykłej aktywności życiowej i posiadać dobry dojazd.

Przykładowe odpady, które mieszkaniec może dostarczyć do PSZOK:

 • Odpady wielkogabarytowe (m.in. meble, dywany, materace);
 • Sprzęt IT (m.in. komputery, monitory, laptopy, klawiatury);
 • Drukarki, kopiarki i skanery;
 • Sprzęt RTV;
 • Małe AGD (m.in. suszarki, lokówki, odkurzacze);
 • Duże AGD (m.in. pralki, lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowe);
 • Baterie i akumulatory;
 • Elektronarzędzia;
 • Odpady ulegające biodegradacji (np. skoszona trawa, liście);
 • Szkło (butelki, słoiki);
 • Papier i tektura;
 • Tworzywa sztuczne i drobny metal (m.in. puste butelki i puszki po napojach, torebki foliowe);
 • Zużyte opony ;
 • Przeterminowane leki;
 • Materiały izolacyjne (styropian bez zanieczyszczeń, wełna mineralna);
 • Posegregowane odpady z remontów i demontażu (m.in. gruz ceglany, gruz betonowy, materiały ceramiczne);

Do PSZOK nie oddajemy

 • zmieszanych odpadów komunalnych;
 • odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej;
 • odpadów zabrudzonych (np. zaolejony papier, opakowania po żywności z zawartością);
 • odpadów zawierających azbest;
 • części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 • odpadów wymagających opakowania w nieszczelnych lub uszkodzonych pojemnikach.

 

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć, które obrazują zakończone budowy PSZOKów w 2020 roku w kilku gminach.

źródło zdjęć: http://parseta.org.pl/index.php?id=2760

 

Na podstawie powyższych fotografii mogą Państwo ocenić jak PSZOK wygląda po zakończeniu budowy i czy stanowi zagrożenie dla otoczenia.