KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 4 marca 2021, admin

Informacja o obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana w dniu 11-03-2021

Siennica Różana, dnia 3 marca 2021 r.

RG.0002.18.2021

 

Zapraszam Pana/Panią na sesję Rady Gminy Siennica Różana, która odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r. (czwartek) w Świetlicy Wiejskiej w Siennicy Królewskiej Dużej, ze względu na wzrost zachorowań na COVID – 19 odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Początek obrad godz. 900

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2021 r;

b) udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku;

c) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w  2021 roku;

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat;

e) zmieniającej Uchwałę Nr XVII/145/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;

f) w sprawie rozpatrzenia petycji;

g) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy Siennica Różana.

6. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2020 rok oraz Stałych Komisji Rady Gminy.

7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2020 rok.

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkole prowadzonej przez Gminę Siennica Różana.

9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

10 . Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

             Piotr Banach