KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 31 marca 2021, admin

Ważna informacja dla właścicieli gruntów w obrębach Baraki, Siennica Królewska Duża, Siennica Królewska Mała, Siennica Różana, Stójło i Wola Siennicka

W załączeniu publikujemy Informację Nr GG.661.18.2019 Starosty Krasnostawskiego z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków objętych modernizacją dla jednostki ewidencyjnej 060610_2 Siennica Różana, powiat krasnostawski opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 26.03.2021 r. pod pozycją 1425.
Informacje wywieszono także na tablicy ogłoszeń UG oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach objętych modernizacją.
Załącznik: