KATEGORIA: GOPS Ogłoszenia

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

GOPS Ogłoszenia


Opublikowano: 17 maja 2021, admin

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Nowe Horyzonty”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Fundacja Fuga Mundi rozpoczęła realizację projektu pn. Nowe Horyzonty, nr projektu POWR.01.05.01-00-0058, PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 300 niepracujących osób z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 18r.ż. [150 K, 150 M] poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy, w tym w formie zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2021 do 30.06.2023

Zapraszamy:

– osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim spełniające następujące warunki:

  • obecnie nie pracujące,
  • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego,
  • w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),

 

W ramach projektu oferujemy:

– Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika

– Dostosowane do potrzeb szkolenia zawodowe i stypendia szkoleniowe

– Staże zawodowe

– Indywidualne Poradnictwo Prawne

– Poradnictwo psychologiczne

– Wsparcie Trenera pracy podczas zatrudnienia

A także inne formy wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika.

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu: 

Biuro w Lublinie:

ul. Krochmalna 13/1

20-401 Lublin

tel 81 534 82 90

fax 81 534 82 95

praca.ffm@gmail.com

Oddział świętokrzyski w Kielcach: 

ul. Planty 16c lok. 5

25-502 Kielce

Tel. 534 036 447

kielce@ffm.pl

Odział podkarpacki w Rzeszowie: 

ul. Słowackiego 24/75

35-060 Rzeszów

Tel. 534 034 332

rzeszow@ffm.pl

Oddział mazowiecki w Warszawie lub Radomiu

 Radom 

ul. Struga 26-28/201 (2 piętro)

26-610 Radom

Tel. 720 774 749

radom@ffm.pl

Warszawa  

ul. Krucza 16/22 (2 piętro)

00-526 Warszawa

Tel. 739 970 204

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane do kontaktu!