KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 20 maja 2021, admin

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Siennica Różana w dniu 26 maja 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że 26 lutego  2021 r. (środa) o godz. 12.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza wydatków na utrzymanie dróg gminnych.
 4. Analiza wydatków na utrzymanie oświaty za 2020 rok.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 6. Dyskusja, wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dariusz Sęczkowski

 


 

Uprzejmie zawiadamiam, że 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 9.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siennica Różana.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza projektu arkusza organizacyjnego pracy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021.
 4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w bieżącym roku szkolnym
  i frekwencja uczniów na tych zajęciach.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 6. Dyskusja, wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

             /-/ Maria Kiliańska