KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 31 maja 2021, admin

Radni za wspólnymi inwestycjami

Rada Gminy Siennica Różana przekaże Powiatowi Krasnostawskiemu pieniądze na przebudowę drogi powiatowej z chodnikiem w Wierzchowinach. Podczas sesji, która odbyła się w piątek 28 maja, radni zdecydowali, że samorząd powiatowy otrzyma na ten cel prawie 450 tysięcy złotych.

Podobną kwotę ma wyłożyć powiat, który za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie będzie prowadzić wspólną inwestycję – zapowiada wójt gminy Siennica Różana Leszek Proskura.

Podczas piątkowej sesji radni przyjęli również dwie uchwały, dotyczące opracowania strategicznych dokumentów, potrzebnych do ubiegania się o dotacje w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. By zwiększyć szanse na pozyskanie unijnych pieniędzy ma być przygotowana „Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030” i „Ponadlokalna Strategia Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego”.

Rada gminy zgodziła się również na zawarcie porozumienia międzygminnego, którego celem będzie realizacja wspólnych zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw. MOF Krasnystaw to nowa formuła pozyskiwania unijnych dotacji, o które Gmina Siennica Różana będzie się starać razem z Miastem Krasnystaw oraz gminami Izbica, Łopiennik Górny i Krasnystaw.