KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 2 czerwca 2021, admin

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Siennica Różana w dniu 09 czerwca 2021 r.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. (środa) w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Początek obrad godz. 9 00

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Siennica Różana za 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani z działalności w roku 2020.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 oraz  przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
  7. Dyskusja, wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

    Dariusz Sęczkowski