KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 16 czerwca 2021, admin

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Siennica Różana w dniu 18 czerwca 2021 r.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siennica Różana, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 09.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza projektu arkusza organizacyjnego pracy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022.
 4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w bieżącym roku szkolnym i frekwencja uczniów na tych zajęciach.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Siennica Różana za 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Centrum Kultury za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani za 2020 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania opisowego z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 oraz przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 11. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 12. Dyskusja, wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

                    Maria Kiliańska


 

Informujemy, że posiedzenie Komisji  ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 12.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Siennica Różana za 2020 rok.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Centrum Kultury za 2020 rok.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania opisowego z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 oraz przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 9. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 10. Dyskusja, wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

                  Marzena Dubaj


 

Informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 14.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania opisowego z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 2. Dyskusja, wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

                 Dariusz Sęczkowski