KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności
Opublikowano: 16 czerwca 2021, admin

Wyjazdowa sesja rady gminy w Chojnicach

Czerwcowa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbyła się… na Kaszubach. To pierwsza wyjazdowa sesja w tej kadencji i jedna z nielicznych w całej historii siennickiego samorządu.

Wybór miejsca, oddalonego od Siennicy Różanej o ponad 600 kilometrów, nie był przypadkowy. W Chojnicach urodził, związany z Ziemią Siennicką, prof. Janusz „Jutrzenka” Trzebiatowski, który ma w mieście swoje muzeum. Utworzenie podobnej placówki w rewitalizowanym „Dworku” w Siennicy Różanej jest rozważane przez władze gminne. – Do pomysłu, który z samym mistrzem Trzebiatowskim omawialiśmy m.in. w marcu w Siennicy Różanej, nie wszyscy radni byli przekonani. Stąd decyzja o zorganizowaniu sesji wyjazdowej w Chojnicach, gdzie mogliśmy osobiście przekonać się jak działają tego typu placówki – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Siennica Różana Leszek Proskura, który był pomysłodawcą wyjazdu.

Podczas piątkowych obrad radni wysłuchali m.in. informacji burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera, który mówił zarówno o korzyściach jak i obowiązkach samorządu, związanych z działalnością muzeum Janusza Trzebiatowskiego. Odpowiadał także na liczne pytania radnych z Siennicy Różanej dotyczące kosztów i trudności w założeniu i prowadzeniu tego typu placówki, ale jednocześnie podkreślał jej rolę w promocji miasta, które oferuje m.in. możliwość podziwiania dzieł wybitnego artysty.

Wśród wniosków, wynikających z dyskusji, pojawiło się przekonanie, że Janusza Trzebiatowskiego, który ma statuetkę „Zasłużony dla Gminy Siennica Różana” i tytuł „Honorowego Obywatela”, trzeba uhonorować, a pokazywanie jego prac w zrewitalizowanym „Dworze Sztuki” jest możliwe, tak jak zasadne jest promowanie w tym miejscu lokalnych twórców. Nie bez znaczenia jest również to, że Janusz Trzebiatowski deklaruje chęć organizowania w Siennicy Różanej także prac innych wybitnych artystów, tworzących sztukę przez duże „S” z dziedziny muzyki, malarstwa czy literatury.

Piątkowe obrady były kolejnym elementem dyskusji o zagospodarowaniu „Dworku”, ale ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Sam obiekt, po rewitalizacji, ma być gotowy po wakacjach.

Wymiernym efektem wizyty było również podpisanie przez burmistrza Finstera i wójta Proskurę listu intencyjnego w sprawie współpracy kulturalnej, turystycznej czy gospodarczej między Miastem Chojnice i Gminą Siennica Różana. By taka współpraca została sformalizowana odpowiednie uchwały w tej sprawie muszą jeszcze przyjąć Rada Miejska w Chojnicach i Rada Gminy Siennica Różana.

Oprócz wyjazdowej sesji i wizyty w Muzeum Galerii Janusza Trzebiatowskiego, siennicka delegacja, którą tworzyło 12 z 15 radnych, sołtysi i przedstawiciele urzędu gminy, zwiedziła w Chojnicach m.in. park, Stare Miasto i centrum kultury.