KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 24 czerwca 2021, admin

Wójt Leszek Proskura ma absolutorium

Rada Gminy Siennica Różana udzieliła wójtowi Leszkowi Proskurze absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji w środę 23 czerwca za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni.

Ze sprawozdania finansowego za 2020 rok wynika, że plan dochodów został wykonany w 96,08%, a wydatków – 86,13%. – Miniony rok, głównie ze względu na pandemię koronawirusa, był ciężki, a mimo to zamknęliśmy go nadwyżką, przekraczającą 1 milion 140 tysięcy złotych. Udało się to osiągnąć dzięki dotacjom, które pozyskaliśmy zarówno ze źródeł unijnych jak i krajowych. Łącznie na inwestycje wydaliśmy prawie 3 miliony 900 tysięcy złotych, z czego ponad 2,5 miliona to dotacje – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Siennica Różana Leszek Proskura.

 

Najwięcej, bo ponad 1 milion 200 tysięcy złotych, samorząd wydał na rewitalizację „Dworku Sztuki” w Siennicy Różanej. Kolejne prawie 640 tysięcy złotych gmina przeznaczyła na przebudowę drogi Zagroda – Maciejów. Około 360 tysięcy kosztowało dokończenie modernizacji urzędu gminy, a ponad 300 tysięcy gmina przeznaczyła na przebudowę i wyposażenie świetlicy w Siennicy Królewskiej Dużej. Wszystkie wymienione zadania były współfinansowane ze środków unijnych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Korzystając z pomocy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ubiegłym roku Gmina Siennica Różana przebudowała również trzy drogi. Na trasę w Boruniu wydała prawie 180 tysięcy, na inwestycję w Zagrodzie – około 140 tysięcy, a na zadanie w Siennicy Królewskiej Dużej – ponad 100 tysięcy.

Inwestycje drogowe samorząd gminny realizował także wspólnie z Powiatem Krasnostawskim. Razem obydwa samorządy przebudowały fragment trasy w Wierzchowinach, na który wydały solidarnie po 345 tysięcy złotych.

Oprócz już wymienionych, w 2020 roku gmina wydała także m.in.: prawie 150 tysięcy na zakup koparko-ładowarki, około 145 tysięcy na zakup samochodu dla OSP Siennica Królewska Duża, współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości i ponad 130 tysięcy złotych na dokończenie modernizacji świetlicy w miejscowości Stójło.