KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 29 czerwca 2021, admin

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2021

Informujemy, że w dniach od 1 do 31 SIERPNIA 2021 r. w Urzędzie Gminy Siennica Różana przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W roku 2021 LIMIT ustala się jako sumę:

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu
  lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów
  i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w roku 2021 została ustalona na 1 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.;
 • zaświadczenie z ARMiR o ilości posiadanego bydła – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła;
 • oświadczenie rolnika indywidualnego ws. powierzchni gruntów rolnych, formy prawnej beneficjenta, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności (załącznik nr 1 do wniosku);
 • oświadczenie dzierżawcy w przypadku użytkowania gruntów na podstawie ustnej umowy dzierżawy (załącznik nr 2 do wniosku);

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami dostępny
jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sienicy Różanej w zakładce
„Dla mieszkańca” Referat finansowy- druki do pobrania oraz w Sekretariacie Urzędu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siennicy Różanej w dniach od 1 LIPCA 2021 r. do 31 SIERPNIA 2021 r.

Załączniki:

 1. Wzór_wniosku_akcyza_08.2021 – pobierz
 2. Oświadczenie załącznik nr 1 – pobierz
 3. Oświadczenie dzierżawa ustana załącznik nr 2 – pobierz
 4. Klauzula RODO – pobierz