KATEGORIA: GOPS Ogłoszenia

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

GOPS Ogłoszenia


Opublikowano: 30 czerwca 2021, admin

OFERTA WYPOCZYNKU W FORMIE KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2021

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

 Koszt jaki ponoszą rodzice to TYLKO: 470,00 zł za turnus plus transport (180,00 zł).

 

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2005 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych

opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno–rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Rodzice/opiekunowie uczestników zobowiązani są dostarczyć w szczególności:

 1. wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
 2. oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 3. oryginał zaświadczenia z KRUS, zgodne z wyżej opisanymi wymogami,
 4. inne wymagane przez Organizatora oświadczenia,
 5. dokumenty lub oświadczenie rodzica wyjaśniające różnice pomiędzy nazwiskiem dziecka i rodzica – jeśli dotyczy,
 6. Ankietę COVID-19, która musi być podpisana w dniu (z datą) wyjazdu dziecka na kolonie (prosimy przekazać ankietę osobie z kadry w dniu wyjazdu na kolonie).

WSZYSTKIE DOKUMENTY SKŁADANE W ZWIĄZKU Z WYPOCZYNKIEM MUSZĄ BYĆ ORYGINALNE, NAJLEPIEJ UZUPEŁNIONE DŁUGOPISEM NIEBIESKIM.

 Miejsce wypoczynku:

Ośrodek Wczasowo-Kolonijny POLAR

Wczasowa 5, 82-103 Stegna

TERMINY TURNUSÓW STEGNA:

 • 5-13.07.2021
 • 18-26.07.2021
 • 07-05.08.2021
 • 6.08-14.08.2021
 • 15.08-23.08.2021

DANE ORGANIZATORA:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, ul. Kickiego 35, 22-300 Krasnystaw,

Biuro i adres do korespondencji w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300

Krasnystaw

Tel./fax. do biura: (82) 576 14 16, 579 525 627, 502 355 901, 516 060 965, 531 846 808

e-mail: kolonie.sil.krasnystaw@gmail.com

 Strona SIL na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-

Inicjatyw-Lokalnych-w-Krasnymstawie-185247348695362

 

KOLONIE LETNIE 2021 – świetna zabawa i bezpieczeństwo Twojego Dziecka!

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

Z wyrazami szacunku

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

 

Załączniki:

1.REGULAMIN wypoczynku 2021 – pobierz

2.program kolonii Stegna 2021 – pobierz

3.OŚWIADCZENIE RODZICÓW – ZASADY 2021 – pobierz

4.oswiadczeniee RODO 2021 SIL – pobierz

5.karta kwalifikacyjna nowa – pobierz

6.Ankieta COVID-19 UCZESTNIK WYPOCZYNKU 2021- pobierz