KATEGORIA: Bez kategorii

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Bez kategorii
Opublikowano: 1 lipca 2021, admin

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) w ramach projektu „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji” (ZONE)

W ramach projektu ZONE tworzona jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB, której głównym celem jest poprawa jakości powietrza.

Od 1 lipca 2021 roku rusza proces składania deklaracji dotyczącej wskazania źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Oznacza to, że każdy właściciel/zarządca budynku zobowiązany jest do jej wypełnienia.

Terminy składania deklaracji:

  • 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących
  • 14 dni od uruchomienia źródła ciepła w przypadku nowopowstałych obiektów/ budynków

Deklarację można złożyć w łatwy i szybki sposób przez internet za pośrednictwem profilu zaufanego lub E-dowodu po przez stronę :

www.zone.gunb.gov.pl

Dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie papierowej, osobiście w Urzędzie Gminy, właściwym dla miejsca budynku lub wysyłając pocztą.

Dane z deklaracji trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Załączniki:

  1. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne – pobierz
  2. Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne – pobierz