KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 19 lipca 2021, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 27.07.2021 R.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Początek obrad godz. 9 00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwał:

a)w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Lubelskie Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

b)w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej społecznej inicjatywy mieszkaniowej,

c) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Siennica Różana,

d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siennica Różana
w roku szkolnym 2021/2022,

e) w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

g) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana,

6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                  Piotr Banach