KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 19 lipca 2021, admin

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Siennica Różana w dniu 23 lipca 2021 r.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 09.30  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza wyników egzaminu dla ósmoklasistów oraz losów absolwentów Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2020/2021
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 5. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                    Maria Kiliańska

 


 

Informujemy, że posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja na temat realizacji i przebiegu trwających inwestycji na terenie gminy oraz źródeł ich finansowania.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 5. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                  Marzena Dubaj

 


 

Informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 12:30  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 25 z Obrad Komisji z dnia 9 czerwca 2021 r.
 3. Przyjęcie protokołu nr 26 z Obrad Komisji z dnia 18 czerwca 2021 r.
 4. Informacja o trwających inwestycjach na terenie Gminy Siennica Różana oraz źródłach ich finansowania.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 6. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

                 Dariusz Sęczkowski