KATEGORIA: Bez kategorii

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Bez kategorii


Opublikowano: 16 sierpnia 2021, admin

Zostań rodziną wspierającą!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej zaprasza do współpracy osoby zainteresowane wspieraniem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Kim jest rodzina wspierająca?

To osoba lub rodzina, która jest otwarta na dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają Art. 29, 30,31 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin  i systemie pieczy zastępczej .

Rodziny wspierające współpracują z asystentami rodzin na rzecz rodzin przezywających trudności w wypełnieniu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:

 1. Opieki i wychowania dzieci tj. dzielą się swoją wiedzą na temat różnych metod wychowawczych, uczą komunikacji z dziećmi, dbają o prawidłowy rozwój dzieci, wzmacniają w roli rodzica;
 2. Prowadzenia gospodarstwa domowego np. w zakresie umiejętności zarządzania budżetem domowym, pomocy w prowadzeniu domu, w tym utrzymaniu porządków czy nauki gotowania;
 3. Kształtowaniu i wypełniania podstawowych ról społecznych np. korzystania z oferty kulturalnej gminy, wsparcia przy podjęciu zatrudnienia.

Rodziny wspierające wywodzą się z najbliższego  dziecku środowiska i wspierają rodzinę biologiczną w opiece i wychowaniu. Mogą to być dziadkowe, krewni, znajomi, sąsiedzi, nauczyciele ze szkoły itp..

 

Kto nie może zostać rodziną wspierającą:

Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej, wydaje się jednak, że:

 1. Skazanie członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. Nie wypełniania obowiązku alimentacyjnego,
 3. Odebranie władzy rodzicielskiej,
 4. Problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
 5. Brak stałego źródła utrzymania,
 6. Stwierdzenia u członka rodziny uzależnienia od alkoholu, zaburzenia psychiczne itp.

wykluczają możliwość wskazania takiej rodziny jako rodziny wspierającej.

Procedura uzyskania statusu rodziny wspierającej obejmuje m. in.:

 1. Wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego na podstawie, którego Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej wyda opinię czy kandydat może zostać rodziną wspierającą,
 2. Wprowadzenie do objęcia rodziny wspierającej,
 3. Zawarcie umowy na podstawie, której będzie możliwy zwrot kosztów dojazdu do rodziny wspierającej.

Rodziny wspierające współpracują z rodzinami objętymi wsparciem asystenta rodziny z  GOPS. Wspólna praca ma się przyczynić do poprawy sytuacji życiowej rodzin. Osoby zainteresowane pełnieniem roli rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę bezpośrednio do GOPS w Siennicy Różanej.