KATEGORIA: GOPS Ogłoszenia

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

GOPS Ogłoszenia


Opublikowano: 18 sierpnia 2021, admin

Żywność z PCK Podprogram 2021

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do tut.
Ośrodka wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie
gospodarującej (decyzja KRUS lub ZUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu).

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje
się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Kryteria uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:
1. Kryterium dochodowe:
– osoby samotnie gospodarujące 1 542,20 zł
– osoby w rodzinie 1 161,60 zł
2. Trudna sytuacja życiowa określona w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody
wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (82) 575-92-16 w godz. 7.30 – 15.30

Żywność będzie wydawana na terenie Gminy Siennica Różana