KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 17 września 2021, admin

Informacja O Posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 21 września 2021 R.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 09.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.,

Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 21/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

3. Przyjęcie protokołu nr 22/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r.

4.Informacja o przygotowaniu Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022

– arkusz organizacyjny,

– dowóz uczniów,

– stan bazy,

– wykonane remonty.

5. Informacja dyrektora szkoły w sprawie realizacji dodatkowych godzin pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.

6. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

8. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                    Maria Kiliańska


 

Informujemy, że posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu nr 21/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.
  3. Przyjęcie protokołu nr 22/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r.
  4. Spotkanie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  5. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
  6. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  7. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                  Marzena Dubaj