KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 6 października 2021, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 14.10.2021 R.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

 

Początek obrad godz. 14 00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Interpelacje i zapytania Radnych.

3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2021 rok,

c) w sprawie uznania petycji dotyczącej obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za częściowo zasługującą na uwzględnienie,

4. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Banach