KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 18 października 2021, admin

Gmina Siennica Różana realizuje projekt pn. „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana”

Gmina Siennica Różana realizuje projekt pn. „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w  gminie Siennica Różana” w ramach, którego zaplanowano następujące zadania:

  1. Rozbudowę i remont zabytkowego dworu wraz z rewitalizacją parku
  2. Budowa instalacji OZE na budynku Centrum Kultury
  3. Dokumentacja techniczna
  4. Studium Wykonalności
  5. Zakup wyposażenia
  6. Wirtualny Park Miniatur województwa lubelskiego
  7. Audiobook – wiersze Mikołaja Reja + wersja drukowana
  8. Digitalizacja- „Izba obrzędów Lubelszczyzny”
  9. Digitalizacja- zasoby malarstwa i sztuki ludowej
  10. Serwis internetowy oraz aplikacja na urządzenia mobilne

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.07.01.00-06-0070/16-00 z dnia 19-04-2018 r.

Wartość projektu: 4 258 627,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 175 859,19 zł