KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 25 października 2021, admin

Sprzęt komputerowy dla rodzin popegeerowskich

W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Siennica Różana zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Siennica Różana do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego Gminie Siennica Różana grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w gminie lub miejscowości na terenie której istniało PPGR (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
  3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Chętni spełniający powyższe wytyczne, którzy chcą uczestniczyć w projekcie proszeni są o złożenie:

– Oświadczenia dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość,

– zgody na przetwarzanie danych osobowych

– kopii dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR (jeżeli posiada).

Dokumenty należy złożyć do dnia 29.10.2021 r. w Urzędzie Gminy Siennica Różana – osoba do kontaktu Pani Kamila Tuczyńska, tel. 82 575 92 81 wew. 19.

 

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Załączniki:

Zgoda_na przetwarzanie_Grant_PPGR – pobierz

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego – pobierz

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia) – pobierz