KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 26 listopada 2021, admin

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, w dniu 1 grudnia (środa) 2021 r.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 1 grudnia (środa) 2021 r. o godz. 9:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu nr 29/2021 z dnia 23 września 2021 r.
  3. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych oraz z podatków na 2022 rok.
  4. Zapoznanie się z potrzebami inwestycyjnymi poszczególnych wsi, analiza złożonych przez wsie wniosków, wytypowanie inwestycji do realizacji w 2022 roku.
  5. Analiza wzrostu kosztów wynagrodzeń – porównanie lat 2019 – 2020.
  6. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  7. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Sęczkowski