KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 23 grudnia 2021, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu .30 grudnia.2021 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Początek obrad godz. 13 00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2021 z dnia 3 grudnia 2021.
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2021 rok,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
 • w sprawie wieloletniej prognozie finansowej na 2022 rok,
 • w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  w 2022 roku dla Miasta Chełm w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  w 2022 roku dla Miasta Chełm w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  w 2022 roku dla Województwa Lubelskiego na zadanie „Budowa przepustu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pod drogą wojewódzką nr 843 w miejscowości Kozieniec”,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Siennica Różana,
 • w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych,
 • w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 592/5 i 592/7 o łącznej powierzchni 0,5883 ha położonej w obrębie Maciejów,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka numer 30 i 32 o łącznej powierzchni 0,3496 ha położonej w obrębie Wola Siennicka,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka numer 1080 o powierzchni 0,01 ha położonej w obrębie Maciejów,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka numer 655/2 o powierzchni 0,58 ha położonej w obrębie Siennica Królewska Mała,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka numer 140 o powierzchni 0,5500 ha położonej w obrębie Zagroda.

6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Zakończenie obrad.