KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 23 grudnia 2021, admin

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Siennica Różana, w dniu 28 grudnia (wtorek) 2021 r.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 28 grudnia (wtorek) 2021 r. o godz. 9:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 30/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
 3. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 rok.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 5. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

                 Dariusz Sęczkowski


Informujemy, że posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 28 grudnia (wtorek) 2021 r. o godz. 11.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 24/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.
 3. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 rok.
 4. Analiza i opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2022 rok.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 6. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                    Maria Kiliańska


Informujemy, że posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 28 grudnia (wtorek) 2021 r. o godz. 13.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 24/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
 3. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 rok.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 5. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                  Marzena Dubaj