KATEGORIA: GOPS Ogłoszenia

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

GOPS Ogłoszenia
Opublikowano: 14 stycznia 2022, admin

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY – NIEZBĘDNE DOKUMENTY I DANE

  • Dane dziecka/dzieci na które wnioskujesz o Rodzinny kapitał opiekuńczy
  • Akt urodzenia dziecka jeśli dziecko nie ma nadanego nr PESEL + tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia na język polski
  • Dane najstarszego dziecka w rodzinie
  • Swój nr telefonu
  • Swój adres e-mail
  • Nr rachunku bankowego ( w przypadku zagranicznego rachunku dodatkowo: nazwa banku, międzynarodowy identyfikator banku (BIC, SWIFT)
  • Dane współmałżonka/ drugiego rodzica
  • Dane ojca najstarszego dziecka w rodzinie
  • Jeśli Ty lub współmałżonek/drugi rodzic pracujesz bądź prowadzisz działalność w Państwach UE/EFTA konieczne będzie podanie daty zatrudnienia/prowadzenia działalności.
  • Jeśli jesteś osobą, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka i przyjęła je na wychowanie dołącz do wniosku  zaświadczenie sądu opiekuńczego albo adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka