KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 25 stycznia 2022, admin

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”, nawet 90% dofinansowania dla najuboższych.

Od wtorku – nowości w „Czystym powietrzu”

Fot.PAP/Wojciech PacewiczFot.PAP/Wojciech Pacewicz

Od 25 stycznia zaczną obowiązywać nowe zasady w programie „Czyste powietrze” – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wzrasta poziom dofinansowania dla najbiedniejszych rodzin, będą ułatwienia w procesie pozyskiwania dotacji.

Zmiany to także uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości, a także umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Ponadto dopuszcza się stosowanie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu „Czyste Powietrze”; doprecyzowano wymagania dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy. W pierwszej kolejności – od 25 stycznia – rozpocznie się nabór wniosków, w przypadku których przewidziano 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku może wynieść do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

Alternatywą w stosunku do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji w przypadku tego najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu. Beneficjenci nie będą mogli jednak korzystać ze ścieżki bankowej, czyli Kredytu Czyste Powietrze,  dostępnego w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Dotychczas w programie „Czyste Powietrze” złożono ponad 384 tys. wniosków na 6,45 mld zł dofinansowania; najwięcej w woj. śląskim. Podpisano ponad 307 tys. umów na ponad 5 mld zł.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/od-wtorku-nowosci-w-czystym-powietrzu