KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 27 stycznia 2022, admin

Ruszamy z ostatnim naborem w ramach projektu „Bezpieczni dla Azbestu”

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór wniosków na usunięcie azbestu  (Zgłoszeń lokalizacji) będzie trwał od dnia 31.01.2022 r. do dnia 08.02.2022 r.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Siennica Różana oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Warto jednak nie zwlekać i pospieszyć się ze złożeniem wniosku, o zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie suma punktów z „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” oraz data złożenia wniosku.

Wykonawcy będą realizować odbiory/demontaże do końca czerwca br. na zrealizowanie wszystkich zleconych prac. Jest to ostatni nabór w ramach projektu.

Poniżej znajdą Państwo konieczne dokumenty do pobrania wraz z regulaminem i załącznikami. Do udziału w projekcie niezbędne jest złożenie dokumentów dołączonych do ww.  naboru. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy (Biuro Projektu, pokój nr 12).

Załączniki:

  1. Zał. nr 1 do Uchwały (zał. nr 1 do Regulaminu- Zgłoszenie lokalizacji) – pobierz
  2. Zał. nr 2 do Uchwały – Regulamin tekst jednolity – z załącznikami z poprawkami – pobierz
  3. zał. nr 2a do Regulaminu – Demontaż zgodnie z przepisami – pobierz