KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 31 stycznia 2022, admin

APEL O OGRANICZENIE WIZYT W URZĘDZIE ORAZ ZMIANY ORGANIZACYJNE W FUNKCJONOWANIU PRACY URZĘDU GMINY SIENNICA RÓŻANA

W związku ze zmieniającą się sytuacją związaną z epidemią koronawirusa COVID-19 i zwiększającą się liczbą stwierdzonych przypadków zakażeń oraz mając na uwadze ochronę zdrowia i życia mieszkańców Gminy Siennica Różana, pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Siennica Różana.

Zalecamy załatwianie spraw przez Internet, e-PUAP, drogą e-mailową lub telefoniczną oraz wrzucanie korespondencji do skrzynki na parterze budynku.

Od dnia 31 stycznia 2022 r. do odwołania

zawieszamy obsługę kasową

prowadzoną w Urzędzie Gminy Siennica Różana

Wobec powyższego zachęcamy do płatności elektronicznej

 

W przypadku konieczności załatwienia sprawy osobiście prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie.

Sekretariat:  
tel. 82 575 92 81
fax: 82 575 99 00
e-mail: siennicarozana@gmail.com
skrytka e-PUAP: /ct20kbp92i

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
Kierownik Referatu, wycinka drzew, wywóz nieczystości ciekłych: wew. 19
Gospodarowanie odpadami, decyzje o warunkach zabudowy, drogownictwo oraz zamówienia publiczne wew. 37
Sprawy geodezyjne oraz ochrona zwierząt wew. 25

Program „Czyste powietrze”, deklaracje źródeł ciepła oraz obsługa Rady Gminy: wew. 17

Referat Podatkowy: wew. 27
Wymiar podatku, wymiar opłat za wodę, wymiar opłat za odpady, księgowość wpłat, środki transportu, ewidencja wpłat;

Urząd Stanu Cywilnego oraz Referat Spraw Obywatelskich: wew. 26

Wnioski dotyczące akcyzy: tel. 82 575 92 81

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: tel. 82 575 92 16,

Wszystkich Mieszkańców prosimy o zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny przy kontaktach z innymi osobami oraz o stosowanie się do zaleceń i komunikatów Ministerstwa Zdrowia i Inspektora Sanitarnego.

Niniejsze ograniczenia zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 149).

Mając na uwadze powagę sytuacji w jakiej się znajdujemy i bezpieczeństwo Mieszkańców przepraszamy za utrudnienia.