KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 17 lutego 2022, admin

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Siennica Różana, w dniu 22 lutego (wtorek) 2022 r.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 25/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.
 3. Przyjęcie protokołu nr 26/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.
 4. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 8. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                    Maria Kiliańska

 


 

Informujemy, że posiedzenie Komisji  ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
 5. Analiza płatności podatku rolnego za rok 2021 (wpływy, zaległości i zwolnienia).
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 8. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                  Marzena Dubaj