KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 17 lutego 2022, admin

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Siennica Różana, w dniu 21 lutego (poniedziałek) 2022 r.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 7. Dyskusja, wolne wnioski.

                                                                                                                     Przewodniczący Komisji

                 Dariusz Sęczkowski

 


 

Informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Siennica Różana, w dniu 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
 5. Rozpatrzenie skargi złożonej do Rady Gminy.
 6. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                   Wiesława Popik