KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 17 marca 2022, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 24 marca 2022 r.

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Początek obrad godz. 900

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2022 rok,

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku dla Powiatu Krasnostawskiego na zadanie: opracowanie dokumentacji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3135L Krasnystaw ul. Witosa – Siennica Różana od km 3+954 do km 4+394; od km 4+450 do km 5+478 dł. 1,468 km”,

d) w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Siennica Różana „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,

6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

             Piotr Banach