KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 29 kwietnia 2022, admin

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wynajmu pod paczkomat w SKM dz 598-14 przy CK w SR 29.04.2022

Siennica Różana, dnia 29.04.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do wynajmu.

 

Gruntu o powierzchni ok. 6,5 m2 na nieruchomości położonej
w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Siennica Różana, w jednostce ewidencyjnej Siennica Różana [060610_2], w obrębie ewidencyjnym Siennica Królewska Mała [0007], oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 598/14, pod adresem 22-304 Siennica Różana 259D.

 

 

 • Oznaczenie nieruchomości gruntowej według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:

Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w gminie Siennica Różana,
w miejscowości Siennica Różana, w obrębie ewidencyjnym Siennica Królewska Mała, oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 598/14
o łącznej powierzchni 0,2853 ha, oznaczona w całości jako użytek Bi – inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą ZA1K/00038677/5.

 

 • Opis nieruchomości:

Działka

Działka zabudowana jest murowanym, 3-kondygnacyjnym budynkiem (podpiwniczenie, wysoki parter i pierwsze piętro), wyposażonym w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i światłowód.

Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Działka ogrodzona.

Przed budynkiem utwardzony plac.

 

 • Opis przedmiotu najmu:

Grunt o powierzchni około 6,5 m2 zlokalizowany w północno-zachodniej części przedmiotowej nieruchomości.

 

 • Aktualny sposób zagospodarowania:

Centrum Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, plac utwardzony;

 • Cena nieruchomości:

nie dotyczy;

 

 • Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy;

 

 • Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

Czynsz najmu: 300,00 zł netto miesięcznie.

Energia elektryczna będzie rozliczana na podstawie faktury VAT, zgodnie ze stanem sublicznika;

 

 • Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy;

 

 • Termin wnoszenia opłat czynszu:

Płatny miesięcznie z góry za bieżący miesiąc;

 

 • Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy;

 

 • Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

nie dotyczy;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
  i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: nie dotyczy.

 

Powyższy wykaz zamieszczono w dniu 29.04.2022 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana, a także opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP.

Informacja o zamieszczeniu niniejszego wykazu ogłoszona została w „Dzienniku Wschodnim”.