KATEGORIA: Konsultacje społeczne

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Konsultacje społeczne


Opublikowano: 31 maja 2022, admin

Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu STRATEGII ROZWOJU GMINY SIENNICA RÓŻANA NA LATA 2022 – pobierz

 

 

Realizując  art.  30  ust. 1,  art.  5a  ust.  1  ustawy   z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 – 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021 poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXIII/145/06 Rady Gminy Siennica Różana z dania 29 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Siennica Różana, Wójt Gminy Siennica Różana ogłasza konsultacje projektu „Strategii rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”:

 

 1. Przedmiotem konsultacji będzie projekt „Strategii rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.
 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag mieszkańców na temat zapisów projektu „Strategii rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.
 3. Konsultacje rozpocznie spotkania z mieszkańcami w dniu 6 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22‑304 Siennica Różana, gdzie zostanie omówiony projekt „Strategii rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.
 4. Opinie, uwagi i propozycje zmian można zgłaszać w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą formularza załączonego poniżej (stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 55/2022 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 27 maja 2022 r.). Wypełnione formularze można składać:
  • droga elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres: siennica.rozana@gmail.com (tytuł e-maila: „Konsultacje społeczne Strategii Gminy Siennica Różana 2022-2027 z perspektywą do 2030”);
  • bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana.
 5. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 6-06-2022 r. do dnia 11-07-2022r. w granicach administracyjnych Gminy Siennica Różana.

 

Projekt „Strategii rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” poddaje się pod konsultacje społeczne, poprzez: publikację na  stronie internetowej www.siennica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, kopia do wglądu dostępna jest również w Urzędzie Gminy w Siennicy Różanej.

 

Załączniki:

 1. FORMULARZ KONSULTACYJNY
 2. PROJEKT_2022_STRATEGII ROZWOJU SIENNICA RÓŻANA