KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 8 czerwca 2022, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Siennica Różana, w jednostce ewidencyjnej Siennica Różana 060610_2, w obrębie ewidencyjnym Siennica Królewska Mała 0007, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 407/1 o powierzchni ewidencyjnej 0,78 ha, który odbył się dnia 31 maja 2022 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Siennica Różana.

Siennica Różana, dnia 08.06.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 W dniu 31 maja 2022 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Siennica Różana odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Siennica Różana, w jednostce ewidencyjnej Siennica Różana 060610_2, w obrębie ewidencyjnym Siennica Królewska Mała 0007, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 407/1 o powierzchni ewidencyjnej 0,78 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą ZA1K/00062930/4, stanowiącej własność Gminy Siennica Różana.

Do przetargu przystąpiła jedna osoba.

Cena  wywoławcza  nieruchomości – 40.400,00 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w  przetargu  – 40.500,00 zł.

Nabywcą nieruchomości została Pan Kamil Bobrowski.

 

 

Informację powyższą wywieszono dnia 08.06.2022 r., na okres 7 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana, zamieszczono na BIP oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Siennica Różana.