KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 30 czerwca 2022, admin

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU MOF KRASNYSTAW

Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw obejmujące Miasto Krasnystaw, Miasto i Gminę Izbica, Gminę Łopiennik Górny, Gminę Krasnystaw oraz Gminę Siennica Różana przystąpiło do opracowania Strategii ZIT- dokumentu, który określi cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji przez Partnerstwo w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Chcąc poznać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności sporządziliśmy ankietę, która posłuży do zdiagnozowania obszaru MOF Krasnystaw.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Siennica Różana o wypełnienie kwestionariusza dostępnego pod adresem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8ve4vvra

i wyrażenie opinii na temat silnych i słabych stron naszego miasta, a także rodzajów przedsięwzięć, które powinny zostać zrealizowane w Siennicy Różanej.

Badanie trwa od 24 czerwca do 17 lipca 2022 r. Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.