KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 25 lipca 2022, admin

„Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Siennica Różana”

                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  

Nazwa Operacji:

„Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Siennica Różana”

Cel operacji:

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Siennica Różana poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej.

Projekt zakłada budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz 31 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Koszt całkowity operacji: 738 057,72

Kwota dofinansowania: 365 596,00

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020