KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 17 sierpnia 2022, admin

Dodatek węglowy.

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego wydawane i przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Siennica Różana od 22 sierpnia 2022
roku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Rozporządzenie z wzorem wniosku można pobrać pod linkiem:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.

Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem
zamieszkania.

Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Załącznik:

  1. Wniosek_o_dodatek_węglowy – pobierz
  2. KLAUZULA_INFORMACYJNA_dodatek_węglowy
  3. Oświadczenie