KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 21 października 2022, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 25 października 2022 R.

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) od godziny 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały:

a) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2022 rok,

c) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/252/2022 Rady Gminy Siennica  Różana z dnia 16 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie projektu podziału nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3135L Krasnystaw ul. Witosa – Siennica Różana w zakresie budowy chodnika od km 3+954 do km 4+394; od km 4+450 do km 5+478 dł. 1,468 km”

3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Banach