KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 18 listopada 2022, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 21 listopada 2022 R.

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) od godziny 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2022 rok,

b)w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.

3. Zakończenie obrad.

  

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Banach