KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 21 listopada 2022, admin

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – węgiel

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy o zasadach nabywania węgla w preferencyjnej cenie.

Wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Siennica Różana, jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Wniosek o zakup można składać:

– osobiście w Urzędzie Gminy Siennica Różana (parter) w godzinach pracy urzędu: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

– przesłać na adres: Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana.

Koszty zakupu:

– koszt zakupu węgla wyniesie 1900 zł za tonę,

– transport z miejsca dystrybucji na terenie Gminy Siennica Różana we własnym zakresie lub przez skorzystanie z odpłatnej usługi

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie, a w przypadku błędów we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.

Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie weryfikację, po kontakcie z wnioskodawcą, zostanie przekazana faktura na zakup deklarowanej ilości węgla.

O terminie odbioru węgla wnioskodawca zostanie powiadomiony.

  

Wzór wniosku do pobrania:

nr 1: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego Siennica Różana – pobierz