KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 15 grudnia 2022, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 21 grudnia 2022 r.

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. (środa) od godziny 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2.Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

3.Interpelacje i zapytania Radnych.

4.Podjęcie uchwał:

a)w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 rok,

b)w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2022 rok,

c)w sprawie wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok,

d)w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok,

e)w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku dla Miasta Chełm w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,

f)w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku dla Miasta Chełm z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym,

g)w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz uzależnień behawioralnych na 2023 rok,

h)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat.

5.Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

6.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Piotr Banach