KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 15 grudnia 2022, admin

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana w dniu 20 grudnia 2022 r.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy na 2023 rok.
  3. Analiza i opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych na 2023 r.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  5. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                    Maria Kiliańska

 


 

Informujemy, że posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 11:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy na 2023 rok.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  4. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                  Marzena Dubaj