KATEGORIA: GOPS

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

GOPS


Opublikowano: 9 stycznia 2023, admin

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

                                                                       

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej informuje, że została ogłoszona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kolejna edycja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

GOPS planuje po raz kolejny przystąpić do realizacji Modułu II w/w Programu, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych w wieku 65 lat i więcej, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski / urządzenia,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • funkcje umożlwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce lub innym urządzeniu bezpieczeństwa, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (np. ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym, pielęgniarką), który po odebraniu zgłoszenia podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W 2022 r. ze wsparcia w formie opieki na odległość skorzystało 11 seniorów.

W związku z kolejną edycją Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa nowych użytkowników (nie objętych usługą teleopieki w 2022 r.) do dnia 16 stycznia 2023 r., do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, nr tel. 82 575 92 16.

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r.